Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Ένωση Σητείας: ΟΣΔΕ 2017

Αρ. Πρωτ. 146                                                                                             Σητεία, 31/07/2017

ΟΣΔΕ 2017

Όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία η 10η Ιουλίου ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ των παραγωγών και την Κυριακή 30/07/2017 έληξε η προθεσμία για τη διαδικασία αποσφαλμάτωσης.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ατομικού αρχείου για τον κάθε παραγωγό προβήκαμε σε σχολαστικό έλεγχο όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην Ένωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενημερώσαμε τους παραγωγούς, όπου κρίθηκε αναγκαίο.Ο αναλυτικός έλεγχος για ορθή υποβολή των αιτήσεων διασφαλίζει το ανώτερο ποσό της επιδότησης που δικαιούται ο παραγωγός και με αυτήν τη διαδικασία συνεχίζεται η επιτυχία στο σύνολο των αιτήσεων που οριστικοποιούμε, χωρίς απώλειες και αρνητικές συνέπειες από τους διασταυρωτικούς ελέγχους.

Με την ευκαιρία αυτή η Διοίκηση και το προσωπικό της Ένωσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους παραγωγούς που μας εμπιστεύονται σχεδόν στο σύνολο τους, τις Διοικήσεις και το προσωπικό των Συνεταιρισμών, τους εκπροσώπους του Δήμου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων για την εξυπηρέτηση και βοήθεια που μας παρείχαν καθώς και τα μέσα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου της περιοχής για τη συνεχή ενημέρωση των παραγωγών.

Πιστεύουμε ότι και φέτος ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες που προέκυψαν από τη σύνταξη της αίτησης, προσφέροντας ποιοτικές και υπεύθυνες υπηρεσίες, παρέχοντας εγγύηση στον παραγωγό, ότι δε θα διακινδυνέψουμε την επιδότηση του προκειμένου να εξοικονομήσουμε κόστος και χρόνο.

Το μόνιμο προσωπικό της Ένωσης ενημερώνεται σε καθημερινή βάση και είναι στη διάθεση των παραγωγών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι συνεχίζεται η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε) και η διαδικασία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου.Για την Ένωση Σητείας,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανώλης Μαυροματάκης