Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Μανώλης Τσιφετάκης: Συνεδρίαση απολογισμού Δ. Σητείας

Με μεγάλη λύπη και πικρία διάβασα, από τα έντυπα μέσα του τόπου μας (Ανατολή 9/8/2017 σελίδα 11), για τη μη πραγματοποίηση της ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το έτος 2016. Δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση όχι γιατί συνέβη κάποια εθνική ή φυσική καταστροφή ή κάτι άλλο. Ο λόγος ήταν η έλλειψη απαρτίας.Ο απολογισμός θεωρείται η κορυφαία πολιτική συνεδρίαση κάθε δημοτικού συμβουλίου. Το σχετικό άρθρο 217 του ν.3463/06 προβλέπει ότι η ειδική αυτή συνεδρίαση γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Στο ίδιο άρθρο η παράγραφος 6 αναφέρει « Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95.»Ο νόμος προβλέπει τη διαδικασία με την οποία οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να προκαλέσουν την συνεδρίαση, σε περίπτωση που η δημοτική αρχή δεν το κάνει. Δεν προβλέπει ο νομοθέτης τι γίνεται σε περίπτωση μη απαρτίας. Προφανώς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι υπήρχε μια τέτοια περίπτωση. Δεν μπορούσε να φανταστεί δηλαδή ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι που με τόση ένταση στην προεκλογική περίοδο ζητούν τη ψήφο των συμπολιτών τους, για να τους υπηρετήσουν από αυτό το κορυφαίο αξίωμα, δεν θα συμμετείχαν σε μια τέτοιας σημασίας συνεδρίαση.

Διαβάζοντας όμως τις δηλώσεις του Δημάρχου, στη λύπη και τη πικρία προστέθηκε και η αγανάκτηση. Σωστά ο δήμαρχος αναγνώρισε τις ευθύνες όλων. Δημοτικών συμβούλων ανεξαρτήτου παράταξης, μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, συλλογικοτήτων και πολιτών. Όμως το μεγάλο ερωτηματικό ο δήμαρχος το έβαλε στις συλλογικότητες και στους ενεργούς συμπολίτες. Το μεγάλο ερωτηματικό δεν μπήκε εκεί που έπρεπε και εξηγούμε με μία υπόθεση. Αν είχαν έρθει 1000 πολίτες της Σητείας θα υπήρχε απαρτία ? Δεν θα υπήρχε απαρτία. Η νόμιμη απαρτία καθορίζεται από τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους και μόνο (άρθρο 96 παρ.2 του ν.3463/06).

Δεν θα έπρεπε για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών να ανακοινώνονται οι παρόντες της κάθε συνεδρίασης ? Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη φράση «σωστός πολίτης ο ενημερωμένος πολίτης» η οποία δεν είναι απλά ένα εύηχο σχήμα λόγου αλλά βασική προϋπόθεση της Δημοκρατίας.

Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, δυστυχώς, χάνει την εμπιστοσύνη του από τους πολίτες όπως αποτυπώνεται σε ερώτημα έρευνας (Μάρτιος 2017) της Κάπα Research για τους θεσμούς στην Ελλάδα. Πολίτες στην ερώτηση « Πόσο εμπιστεύεστε κάθε έναν από τους παρακάτω θεσμούς για την πρόοδο και την ευημερία της χώρας μας;» απάντησαν για την τοπική αυτοδιοίκηση 19% Πολύ/Αρκετά, 80.5% λίγο/καθόλου και 0.5%Δεν Ξέρω/Δεν απαντώ ενώ σε αντίστοιχη μέτρηση της ίδιας εταιρείας το 2003 Πολύ/αρκετά είχαν απαντήσει το 65.5%. Αν μελετήσουμε τον επισυναπτόμενο πίνακα ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή (-46.5%) στην έρευνα σε σχέση με το 2003.


Οι αιτίες για αυτό το αποτέλεσμα στην έρευνα, βαρύνουν όλους τους εκπροσώπους των θεσμών. Σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, πρωτίστως την κεντρική εξουσία, που μοίρασε αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς την απαιτούμενη χρηματοδότηση για να τις ασκήσει αλλά και όλους όσοι συμμετέχουν και εκπροσωπούν το θεσμό. Ο τρόπος λειτουργίας λοιπόν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων όλων των οργάνων των Δήμων, που θα εξασφαλίζουν ένα επίπεδο ομαλότητας, ευγένειας, διαφάνειας, συνεργασίας, ειλικρινούς και χωρίς προαπαιτούμενα διάλογο, εμπέδωσης της επιδίωξης του γενικού καλού στους πολίτες και αποτελεσματικότητας, είναι τα ισχυρά και πειστικά (όχι πιεστικά) επιχειρήματα για να εμπνευστούν για ομόθυμη συμμετοχή οι πολίτες.Μανώλης Τσιφετάκης
Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Σητείας

Σητεία 10/08/2017