Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Πιστοποιητικό επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 671Β΄ και τις διευκρινήσεις που δίδονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού υποχρέωση επιθεώρησης έχουν ΜΟΝΟ οι ψεκαστήρες αυλού που δυναμοδοτούνται από γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό μηχάνημα καθώς και οι νεφελοψεκαστήρες.

Εξαιρούνται από τον έλεγχο οι φορητοί ψεκαστήρες αυλού οι οποίοι δεν δυναμοδοτούνται από γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό μηχάνημα αλλά από ανεξάρτητο κινητήρα εσωτερικής καύσης πετρελαίου, βενζίνης ή ηλεκτροκινητήρα (οι φορητοί εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και οι επινώτιοι ψεκαστήρες )

 Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γεωπόνο της Ένωσης κ. Μοράκη στο τηλ 2843029991